Her er oversiktskart over Stavanger Swimrun 2017.

 
Lang Løype:
5 løpinger a ca 1800 meter = 7200 meter
6 svømminger a 250 meter = 1250 meter
Starter og avslutter med svømming
 
Kort løype:
2 løpinger a ca 1800 meter = 3600 meter
3 svømminger a 250 meter = 750 meter
Starter og avslutter med svømming
5 løpinger a ca 1800 meter = 7200 meter
6 svømminger a 250 meter = 1250 meter
Starter og avslutter med svømming
Kort løype:
2 løpinger a ca 1800 meter = 3600 meter
3 svømminger a 250 meter = 750 meter